کد خبر:99426105- توضیحات جناب آقای دکتر جعفر صابری در خصوص ترک اعتیاد در جمعیت رهپویان رهای پایدار  به صورت رایگان برای بیماران داخل کشور و حتی خارج، بخصوص کشور افغانستان بعد از ملاقات با جناب آقای دکتر سیدوحید حسینی ظهوری رییس موسسه الکوثر افغانستان و استاد دانشگاه

گزارش ( سید محسن موسوی)