کدخبرخبر:98101433-معرفی  شهید  ارامنه  آرمن  اودیسیان،شهید  آرمن در 31 سالگی هشتم آذر ماه 1369 به شهادت رسید و در  شنبه نهم دی ماه 1396 رهبر انقلاب ایران به دیار  خانواده ایشان رفت و با هراند اودیسیان و بالیک بغوسیان پدر و مادر این شهید دیدار نمود.