کد خبر:140075131دیدار و ملاقات سید مهدی حیدری هنر مند پیشکسوت و ورزشکار قدیمی در رشته فوتبال و مربی صاحب سبک این رشته

چند نما آهنگ و فیلم از سید مهدی حیدری