کد خبر:140061127-دیدار با پروفسور داریوش فرهود به مناسبت روز پزشک

قدردانان جامعه پزشکی

طی نشست روز 23مرداد ماه 1400 مؤسسین دبیر خانه قدردانان جامعه پزشکی  که متشکل بودند از :

جناب آقای پروفسور داریوش فرهود

 سرکار خانم دکترآمنه صفری

 جناب آقای مهندس  محمد باقر خانلر خانی 

جناب آقای دکترحمید رضا ر جم

 جناب آقای دکتر جعفر صابری 

در راستای اهداف بشر دوستانهگروه فوق، دبیرخانه ای دائمی را جهت تقدیر و قدر دانی از جامعه پزشکی با اهداف و برنامه های پیشنهادی  زیر بنیان گذاردند :

 اهداف

  • شناسائی و قدردانی از افرادی که برای رفاه بشریت در جامعه پزشکی  تلاش نموده و      می نمایند.
  • ارائه راه کار های مناسب و علمی جهت خدمات گونا گون پزشکی و پیرا پزشکی به گروهای مختلف هدف
  • دعوت از صاحب نظران و پیشکسوتان علاقمند به علوم پزشکی و پیراپزشکی جهت همفکری وهمراهی بیشتر و بهتر
  • ارتباط با کلیه مراکز داخلی و خارجی که  خدمات پزشکی را در قالب  بشر دوستانه ارائه می دهند
  • ارتباط و تبادل نظرو کسب تجربیاتبا کلیه پزشکان ایرانی خارج از کشور
  • کشف استعداد های درخشان و حمایت از تحصیل و موفقیت های ایشان
  • حمایت از تحقیقات و اکتشافات پزشکی 
  • حمایت و همیاری از انجمن ها و مراکز علمی بویژه پزشکی 
  • برگزاری دوره های ویژه و تخصصی پزشکی و پیرا پزشکی 
  • کمک به خدمات بهداشتی مهاجرین

 خدمات

ثبت خدمات  ، خاطرات و تجربیات ایشان در قالب فیلمهای مستند، چاپ کتاب و مقالات و درج در مطبوعات 

قدردانی از ایشان در قالب اهداء لوح تقدیر ، تندیس و 

دعوت از کلیه هموطنان زرتشتی ، ارمنی ، آشوری و کلیمی 

همچنین مقرر گردید  تمامی خدمات بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی و مذهبی انجام پذیرد. 

دعوت  از علاقمندان به خدمت در این گروه

مشخص نمودن  مخاطبین و خدمات گیرنده 

در این نشست به مدت دوسال افراد برای سمت های زیر مشخص شدند.

جناب پروفسورداریوش  فرهود ریاست دبیر خانه 

 سرکار خانم آمنه  صفری مدیر روابط عمومی و بین الملی 

 جناب آقایمحمد باقر خانلر خانی  مدیر اداری و مالی 

 جناب آقای دکتر جعفر صابری مدیر علمی و پژوهشی 

و جناب دکترحمید رضا  جم نیز مدیر  ارتباطات و امور مشارکت های مردمی.                      

در پایان مقرر گردید به مناسبت روز پزشک قدردانی از خدمات تنی چند از این سفید جا مگان صورت گیرد.