کد خبر:140071128همزمان با شروع سال تحصیلی 1400 زنگ مدرسه دارالفنون را دانش آموختگان مدارس ماندگار ایران نواختند.

به مناسبت میلاد امام محمد باقر (ع) در پی حکمی از طرف آقای دکتر جعفر صابری مدیر عامل موسسه آشتی جناب آقای مهندس محمد باقر خانلر خانی دانش آموخته و نماینده مدرسه ماندگار دارالفنون بعنوان مدیر مدارس ماندگار ایران معرفی و به همین مناسبت در اول مهر ماه سال جاری به رسم دیرینه زنگ مدرسه تاریخی دارالفنون را در اول مهر ما به صدا در آوردن .

 در این مراسم که عزیزان زیر شرف حضور داشتند .

 آقایان بهرامی ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون 

حسین صادقی مدیر هنرستان راهیان قدس ( مدرسه ماندگار هنرسرای بهبهانی) استاد اسفندیار معتمدی ،اصغر هدایی ، مهدی رحیمی ،محمودی ، الله یاری ،مهدی بیانی آشتیانی ،افندیار معتمدی، سعیدی پور ، دور اندیش ، و...

بودن

دراین مراسم از فرهیختگانی نیز تقدیر شد

همچنین در این مراسم خبر تاسیس اولین مجتمع آمووزشی غیر حضوری با نام کالج آشتی را که برای کمک  به مهاجرین و پناهندگان موسسه آشتی دایر نموده را جعفر صابری مدیر این موسسه بیان نمود.