کد خبر 9892222-جشن اختتامیه 21 آذر ما ه نمایشگاه هنر مندان مؤسسه آشتی با اجراع سرکار خانم زینب دریس مهافی  و سخنرانی مهندس مصطفی موسوی واستاد حسین یاوی در سالن ستاد سازمان های مردم نهاد شهر تهران برگزارشد.

جشن اختتامیه نمایشگاه هنر مندان  مؤسسه آشتی  در تاریخ 21 آذر ماه به مناسبت فرخونده سال روز نجات آذربایجان در سالن اجلاس سازمانهای مردم نهاد  شهر تهران با حضور مهمانان ویژه اساتید هنر ، ورزش، اصناف و بازاریان و تعداد زیادی از هنر دوستان و ایران دوستان بر گزار گردیدو در این مراسم رو نمایی از آرم جدید موسسه آشتی همچنین کتاب آتوسا  نوشته آقای دکتر جعفر صابری صورت گرفت.

در این مراسم از خانواده استاد اسماعیل نظری نیز قدردانی شد و هدیه و تندیس ویژه ای تقدیم همسر و فرزندان استاد گردید.

حضور پیشاهنگان  استان تهران نیز با لباسهای مخصوص پیشاهنگی جلوه خواصی به این مراسم داده بود .

در این مراسم تجلیل ویژهای از همکار گرامی سرکار خانم دکتر واله کردستانی (ش ا)  به پاس بیست سال همکار ی با موسسه فر هنگی هنری آشتی و هفته نامه همسر نیز توصت پروفسور حسن امین و پروفسور سوزنچی به عمل آمد .

(هدیه سرکار خانم دکتر واله کردستانی به دکتر جعفر صابری بمناسبت تولدش)

گروه موسیقی هم سرایان امید نیز برنامه ویژهای برگزار نمود که  نظرتان را به گوشه های از این برنامه جلب می نمائیم.