آشتی

چهرها

پروفسور محسن صادقی از نخبگان ایران اسلامی و کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل

پروفسور محسن صادقی از نخبگان ایران اسلامی و کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل

کد خبر :1400322120-پروفسور محسن صادقی از نخبگان ایران اسلامی و کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ است، در عین حال ریاست فدراسیون جهانی کشتی آلیش را برعهده دارد! او که مدال‌هایش را تقدیم امام رضا (ع) کرده است، می‌گوید: ۳۰ سال است شب‌های جمعه تا صبح قرآن می‌‌خوانم.