بیشتر ما بار ها در گیر شغل هایی شده ایم که نتیجه خوبی هم در زندگیمان داشته واین نتیجه ها امروز در قالب یک تجربه می تواند برای ما بسیار ارزشمند باشد یعنی با جمع آوری مدارک آنها و ارئه به ما شما صاحب یک مدرک ارزشمند بین المللی مس شوید.

مؤسسه فرهنگی هنری آشتی با داشتن امکان بررسی و جمع بندی مدارک خدمات شما به سوابق و تجربیاتتان ارزش تحصیلی می دهد ، کافیست فرم زیر را تکمیل و با ما تماس بگیرد تا به صورت رایگان از مشاوره ما بهرمند شوید .

بدون شک ارزش تجربه و تلاش های شما در زندگی بیش از یک مدرک تحصیلی است!

در خواست صدور گواهی نامه تائید و تطبیق  خدمات و سوابق


حضور ریاست محترم  مؤسسه آَشتی

 سلام علیکم

 احتراماًخواهشمند است با عنایت به مدارک تحصیلی ،شغلی ، خد ماتی و سوابق

 اینجانب :            فرزند :                 به شماره ملی :                   متولد:    //    13  به شماره شناسنامه :             پس از  بررسی  نسبت به صدور گواهی نامه  مورد تأیید آن مؤسسه در رشته :                 از :                                   دستور لازم را صادر بفرمائید.

با سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی 

تاریخ 

 امضاء و اثر انگشت

لطفاً نام کامل خود را به انگلیسی  بنویسید:

کد خبر:988622