کد خبر:99927113- دریافت مجوز مرکز نیکوکاری مردم به مردم

طی حکمی از کمیته امداد امام خمینی (ره) مرکز نیکوکاری مردم به مردم که از سوم اسفند سال 1398 کار خود را به صورت مردمی آغاز نموده بود مجوز رسمی به شماره 3390را دریافت نمود.

 آقای امیر علی زهراه ای جانشین و معاونت این مرکز اعلام کرد امید وار هستیم بیش از گزشت در خدمت به محرومین کوشا باشیم.

و این مرکز نیکو کاری با سیاست های جنای آقای دکتر جعفر صابری دوست و برادر عزیزم به سمت کار آفرینی و اشتغال زایی برود.