کد خبر 99426103- توضیحات پروفسور سوزنچی در خصوص کرونا


پروفسور احمد سوزنچی  که به تازگی گواهی نامه تائید خدمات و استاندارد های جهانی را از موسسه آشتی در یافت نموده در خصوص بیماری کرونا بیاناتی را داشته و همچنین پیرامون کمر درد و پا درد صحبت نمود و در خصوص کار آفرین در کشور افغانستان نیز با خبر نگار ویژه ما صخن گفت:

گفتنی است که پرفسور سوزنچی بعنوان یکی از داوران هیئت لوح سپاس آشتی نیز منتخب شد و به دلیل خدمات بشر دوستانه مفتخر به دریافت تقدیر نامه این بنیاد گردید.