کد خبر 98111546-مصاحبه با دکتر حسن عشایری اهری پدر علم اعصاب ایران

 مصاحبه با دکتر حسن عشایری اهری پدر علم اعصاب ایران؛ نشریه گویا در مرداد ماه سال ۹۵ گفتگوی مفصلی با دکتر حسن عشایری انجام داده بود که با عنوان “زبان مادری
با جوهر وجودی انسان سر و کار دارد ” منتشر شد. امروز به مناسبت روز جهانی زبان مادری بخشهایی از نظرات ایشان را که در مصاحبه ای توسط امیر یوسفیان تهیه شده بود را بازنشر می کنیم. – زبان مادری اولین زبان انسان در مغز و سیستم لیمبیک است. ما همه جا می گوییم زبان مادری نه زبان پدری یا عمه ای و عمویی. این زبان
مادری ریشه اش هیجان است و عاطفه. سازمان بندی این دلبستگی است، عشقی که مادر به بچه دارد و یا برعکس. – درست است که زبان دوم، سوم و … هم می تواند همه چیز را بیان کند، ولی زبان مادری در جاهایی بسیار سهل الوصول و به واقعیت نزدیک تر می تواند هیجانات را بیان کند. اگر شما به شعری در زبان مادری که بار هیجانی
دارد و همراه با زیبایی و هارمونی است را گوش دهید و همینطور یک موسیقی، این در زبان دوم یا سوم آن کیفیت مطلوب پردازش اطلاعات را ندارد. گرچه اگر ذهن انسان گسترش پیدا کند و بتواند ترجمه و درک کند، در زبان های دوم و سوم هم می تواند به هیجان های اصیل و صیقل خورده دسترسی پیدا کند ولی هیچکدام در پردازش اطلاعات جای
زبان مادری را نمی گیرد. – زبان مادری عمقی با جوهر وجودی انسان سر و کار دارد و آنجاست که شبیه کلیدی می شود که می تواند در گنجی را باز کند. زبان مادری یک کلیدی است که با آن می شود خیلی آسان به ذهن انسان ورود کنیم، البته با زبان های دیگر نیز این اتفاق می افتد اما به ویژه در بخش بیان هیجان و عواطف و زیبایی شناسی
زبان مادری جایگاه بسیاری دارد. – ما باید قبول کنیم که زبان همان فرهنگ، انتقال ارتباطات و تاریخ است و در کنار این موضوعات البته موسیقی هم است. یک موسیقی به زبان مادری و با حافظه های زیست شده که در آن محیط وجود دارد در پردازش اطلاعات مغز بسیار گسترده تر و عمیق تر با یک پیام خاصی ارائه می شود. – تا زمانی که
زبان مادری از لحاظ مفهوم سازی جا نیافتد، زبان دوم هم مفهوم سازی اش به این سادگی انجام نمی گیرد. – تا سال ۱۹۱۰ بسیار مرسوم بود که هرکسی می رفت آمریکا بایستی حتی در خانه هم به زبان مادری سخن نگوید. این مبحث این چنین تعریف می شد که باید مثلا در یک دیگی ذوب شوند و از آن سو یک یانکی یا همان آمریکایی بیرون بیایند.
پس از پژوهش های بسیاری روانشناسان به این نتیجه رسیدند که آن هایی که دوزبانه هستند پردازش اطلاعاتشان سریعتر و بهتر است و بسیار خلاقتر هستند، این تحقیقات هنوز هم ادامه دارد. – به یقین زبان مادری به دلیل این که با بینش، طرحواره، اسکیما و آن دریچه ی گشوده شده بر ذهن به دنیا نگاه می کند، اگر به طور صحیح در یک محیط سالم
و شرایط سالم پردازش شود در ارتباطات انسان نقش بسیار تعیین کننده ای را خواهد داشت. – ما تجربه این را داریم که کودکانی که لکنت زبان دارند با هم نوایی موسیقایی و … در زبان مادری زودتر درمان می شوند تا با متدهایی در زبان های دیگر. گفتنی است پروفسور عشایری دارای دکترا در رشته مغز و اعصاب از دانشگاه فرایبورگ آلمان
و استاد دانشگاه علوم پزشکی و مقیم تهران است. وی که به پدر علم اعصاب این شهرت دارت در زبان مادری صاحب نظر است و نظرات علمی ارزشمندی دارد