زندگی مشترک شما به پایان رسیده است...

خانم ها بخوانند!
آقایان بدانند!
اصول روابط زن و شوهر

این نوشته ها  نتیجه بیش از بیست و دو سال مدیر مسؤلی اولین مجله ویژه همسران در ایران و همچنین سی سال کار در حوزه خانواده و آسیب های اجتماعی است و الزاماً شاید با سلیقه های شما هم همخوانی نداشته باشد. بدون شک بیشتر این تجربه ها از نظر شما میتواند رد شود ولی خوشحال میشوم در ادامه همین مجموعه چنانچه مواردی به ذهنتان میرسد برایم ارسال کنید تا در چاپ بعدی به این مجموعه افزوده شود.برای صرفه جویی جمله ی:
زندگی مشترک شما به پایان رسیده است...
تنها در ابتدا و انتهای جملات آمده ولی شما باید در پایان هر جمله قرار دهید !
فرم پیوست بعد از کارشناسی فراوان تهیه شده که بد نیست  هر یک از زوجین در خلوت این فرم را مرور نمایند و بعضی از علل فروپاشی خانواده را بهتر بشناسند.

اگر طرف اصلی گفت وگو  بیشتر خانم ها می باشند نه این است که حق با آقایان است؛ بلکه چون ناخدای اصلی خانه و خانواده زنان می باشند مورد خطاب قرارگرفته شده اند !
در ضمن اگر موردی برایتان جالب یا سؤال انگیز است می توانید از طریق شماره تلگرام زیر با من در ارتباط باشید.

از فرد فرد دوستانی که به جمع آوری و اصلاح  این مطالب به من کمک کردند سپاسگزارم.
ارادتمند
جعفر صابری

1.    اگرهمسرتان بار ها به شما می گوید: تورا دوست ندارم...                                                                زندگی مشترک شما به پایان رسیده است...
2.    اگر مدام می گوئید : کی غیرازمن باتوازدواج می کرد...
3.    اگر بیشتر وقتها می گوئید:حوصله توراندارم...
4.    اگر با طعنه و توهین بارهاگفته ومی گوئیدازخانواده ات خوشم نمی آید...
5.    اگروقتی واردخانه شدید و همسرتان خوشحال نشد...
6.    اگرنسبت به حلقه ازدواجتون بی تفاوت هستید ...
7.    اگرسرسفره به پدرخانواده گفتید این مال فرزندمونه وتونخور...
8.    اگرکاری کردید وبه فرزندتان گفتید به بابات نگو...
9.    اگربه دوست وهمسایه گفتید بین خودمان باشدوبه بابای بچه ها چیزی نگوئید...
10.           اگربه فرزندتون گفتید بابات که نمی فهمه... ویابلعکس...
11.           اگرچیزی راقسطی خریدیدکه همسرتان نمیداند و قرار هم هست که نداند...(فرقی نمیکند)...
12.           اگربه راحتی به هم توهین می کنید...
13.           اگرزندگی وثروت گذشته وخانوادگی تان رابه رخ یکدیگر می کشید...
14.           اگرنسبت به علایق یکدیگربی تفاوت هستید...
15.           اگرنسبت به سلایق هم بانگاه تحقیرآمیزنگاه میکنید...
16.           اگربه درجه تحمل رسیده اید...
17.           اگریک موضوع رابیش ازسه بارمطرح میکنیدوعملی نمیشود...
18.           اگرباورنداریم میتواندحق باطرف مقابل باشد...
19.           اگه خانم خانه برای زیبایی بدون وسیله شخصی از محل زندگیش رفت چند محله آن طرف تر برای آرایشگاه و با آژانس و یا سواری دربست برگشت خانه تا مردش را سوپرایز کند !
20.           اگه خانم خانه با بودن پدر بالای سر پسر بچه، اون رو برد سلمونی مردونه .
21.           اگرخانمی بین  مهمانان رو به همسرش  گفت :این را ولش کن یا حتی به شوخی همسرش را دست انداخت ویا بلعکس آقایی این کار را انجام داد .
22.           اگرموقع نصیحت فرزند یکی از والدین  دخالت کرد .
23.           اگر  پدر و مادر زن یا  مرد مطلبی را گفتند و زن و شوهر بدون تحقیق و گفت و گو بین خودشان  آن را قبول کردند ...
24.           اگر خودپسندی ، خودستایی، خودخواهی، خودسری،خودبزرگ بینی  را در خود هنوز دارید...
25.           اگر طاقت تحمل سختی و ناملایمت ها ی زندگی را در خود  تقویت نمی کنید؟
26.           اگردروغ ، دوروئی، دورنگی ، دوچهرگی ،دوگانگی که هر کدام به نوعی اعتماد را کم و یا سلب می کند در شما وجود دارد؟
27.           اگر شما به  دلسوزیهای بی جای دوستان نادان و دخالتهای ناروای دشمنان و اطرافیان  توجه میکنید؟
28.           اگرحسادتهای رقبا ، هم رد یفان ، همکاران و تحریکات مسموم آنان را  بلافاصله می پذیرید...
29.           اگر بلند پرواز شده اید و از واقعیت زندگیتان دور شده اید...
30.           اگر تصمیم به گرفتن  مهریه خود را دارید و می دانید همسرتان توان پرداختش را ندارد...
31.           اگر وقتتان را به غیبت ، بدگویی از همسر، افشای ناجوانمردانه اسرار زندگی زناشویی در نزد دیگران  می گذرانید..(فرقی نمی کندهر کدام از زوجین)
32.           اگر لجبازی ، و یک دندگی و تحقیر بخصوص نزد فرزندان  بین شما وجود دارد...
33.           اگر به حقوق  مشترک  زن و شوهر پایبند نیستید...
34.           اگر تجسس و کنجکاوی افراطی نسبت به یکدیگر درزندگی  پیدا کرده  اید...
35.           اگربرای زندگی ، چهره و اندام و شدت ظاهری اجتماعی توأم  بیش از  مسائل زن و شوهری و زندگی توجه میکنید...
36.           اگر  تحت تأثیر تعریف و تمجید دیگران که باعث تکبر و زیادی توقعات  در شما میشود شده اید...
37.           اگربدگویی مادر به دنبال پدر و یا پدر به دنبال مادر نزد فرزندان و یا سایرین زیاد شده...
38.           اگر فرزندان الگوی رفتاری از بیگانگان می گیرند و منجر به انحراف  ایشان شده...
39.           اگر به  همسرتان افتخار نمی کنید...
40.           اگر کسی را با  همسرتان مقایسه می کنید.
41.           اگر اقتدارو غرور  همسرتان  را  می شکنید...
42.           اگر آراستگی خود را درعقل او جستجو  نمی کنید...
43.           اگرقناعت، پیشه نمی کنید...
44.           اگر آراستگی خود را به رخ همسرتان می کشید...
45.           اگر برای همسرتان نازمی  کنید ولی متکبر هستید...
46.           اگر دلبری فریبایی و طنازی برای او پیشه  نمی کنید.
47.           اگر تمکین نمی کنید تا محبوب باشید.
48.           اگرهوس بازی نمی کنید تا زیبا و دوست داشتنی باشید.
49.           اگردهانتان را مسواک و خوشبو نمی کنید.
50.           اگر بدنتان بوی عرق می دهد و این موضوع در زندگی زناشویی برایتان مهم نیست...
51.           اگرلباست بوی غذا میدهد وتو اهمیت نمی دهی...
52.           اگرموقع کار از لباس کار استفاده نمی کنی...
53.           اگرتوی غصه هایت معناهای زیبا پیدا نمی کنی ...
54.           اگرسلوک و سازش نداشته باشید.
55.           اگرسختی کار همسرتان را درک نکنید.
56.           اگر به همسرتان می گو ئیید تو بی عرضه  ای ...
57.           اگردرخواست هایتان را با منطق برآورده نمی کنید...
58.           اگراحساسات زیبایتان را با اندیشه ای متین همراه نمی کنید...
59.           اگربه عمد لجبازی می کنید تا از چشم همسرتان بیافتید.
60.           اگرپناهگاه همسرتان نمی باشید و می دانید اوبه دیگری پناه می برد.
61.           اگرسعی نمی کنیدآشپزی را خوب یاد بگیرید...
62.           اگر بدون آرایش مقابل همسرتان می نشینید...
63.           اگرلباس هایش  را اتونمی کنید تا در صورت نیاز معطل نشود...
64.           اگرقبل از همسرتان چشم بر هم می گذارید و بعد از او بیدار می شوید...
65.           اگربه موهای خودکه یکی از زیبایی های شماست در مقابل همسرتان توجه ندارید...
66.           اگرلبخند قشنگتان را در مقابل همسرتان بااخم عوض می کنید...

زندگی مشترک شما به پایان رسیده است...

مهم:
اگر به زندگی مشترکتان علاقه مند هستید و می خواهید سالهای سال با خوبی و خوشی در کنار یکدیگر زندگی نمائید و فرزند یا فرزندانتان را بزرگ نمائید و موفقیتشان را هر روز ببینید ؛ کافیست جمله های  منفی را مثبت بنویسید.

با کمال تشکر از همکاران محترم هفته نامه بین المللی همسر بویژه  آقای  جواد بی آزار مشاور خانواده در بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده واقع در تهران خیابان دروازه شمیران خیابان شهید قائدی (هدایت) پلاک 83 تلفن 77527841

یا حق

ارادتمند شما

جعفر صابری

00989121199415

Saberi.jafar@gmil.com

www.jafarsaberi.ir

کد خبر:ز988141237