توضیحات جناب دکتر صابری در خصوص نمایشگاه صاحب دلان که در ستاد سمن های شورای شهر تهران بهمت موسسه آشتی و این ستاد از 16 آذر تا 21 آذر برقرراست و صنایع دستی خانم های سرپرست خانوادهاست

با تشکر ویژه از حضور ارزشمند خیریه نیکان و حامیان ادیشه رشاد وجمعیت هم اندیشان ایران فرهنگی و پیشاهنگان  شهر تهران وانجمن مستوره کردستانی و کمیته پیش کسوتان وزنه برداری و دیگر یاران  و عزیان ... 

کد خبر : 9891920