کد خبر :9810828- پیام تبریک سال نو مسیحی (2020)اسقف  اعظم سیبوه سرکیسیان  در روز هشتم دی ماه 1398

.


جناب اسقف در این پیام به شناخت بهتر مسلمانان  اشاره نمودن و کشیش گریگوریس نرسیسیان مترجم بود.

 در این مراسم جمعی از پیش آهنگان و دانش آموزان مدرسه پیش آنگی نیز حضور داشتند.که در پا یان  مراسم به شهدای ارامنه احترام گذاردند.


عکاس :آقای جلالدین سخا