معرفی  دفتر نمایندگی خدمات موسسه فر هنگی هنری آشتی در شهر تبریز و استان آزربایجان شرغی ،این دفتر به مدیریت خانم سمیرا تقی زاده  فقط وظیفه معرفی کتاب ها ، مجلات ،تولیدات و همچنین خدمات موسسه آشتی را به علاقه مندان دارد .
کد خبر:988141052