کد خبر:9979109 معرفی خدمات بیمه  خاورمیانه 

خانم ملیحه پیر جدی

کارشناس ارشد بیمه

مدیر طرح بیمه آتیه هنر مندان و پزشکان  و...

تهران :شهرک غرب فاز شیش خیابان گل افشان شمالی نبش کوچه یکم مجتمع ایرانیان طبقه پاین واحد 5

09123206836

02188371861