بانوی من ایران 

مستند گفت و گو با خانم ایران درو دی نقاش ، مستند ساز، نویسنده ، منتقد و خبر نگار است که به تازگی دکتر جعفر صابری مدیر موسسه آشتی  تهیه نموده است .

ایشان می گوید: بعد از خواندن کتاب فاصله بین دو نقطه از نوشته های خانم درودی که نوروز 98 به پیشنهاد یکی از دوستانم بود احساس کردم فقط با دیدن این بانوی فر هیخته آرام خواهم شد و افتخاری بود که ساعاتی در کنارش باشم .راستش دلم نیامد فقط قسمتی از این فیلم یا حتی نوشته هایش را چاپ و پخش کنم برای همین کیفیت فیلم را کمی پائین آوردیم  لی بطور کامل در سایت موسسه قرار دادیم ، تا همه لذت ببرند.

کد خبر:98814941