آشتی

مردم به مردم

کد خبر : 993395- بازدید از گروه جهادی مردم به مردم با مدیرت حاج امیر علی زهره ای

گزارشی از گروه جهادی مردم به مردم

گروه جهادی ومردمی از مردم  از همان ابتدای پدید آمدن کرنا توسط آقای امیر علی زهره ای و همشیره اش بنیان گذارد شد ه و در طول این مدت توسعه یافته است این گره که با حضور و همیاری اعضا و خیرین شکل گرفته روزانه بین 1000 تا 1500 ماسک  تولید میکنند و  در بیمارستان ها ، مراکز آتش نشانی و حتی شهرستان های دور افتاده  بصورت رایگان توضیح می نمایند.

اهدای شیلد وماسک به ایستگاه آتش نشانی منطقه هفت توسط گروه مردم به مردم

گزارش تصویری توزیع پک بهداشتی در بین کارکنان سرای محله سعادت آباد با توجه به خدمات ارزنده ای که به اقشار کم برخوردار مناطق حاشیه ای می دهند

بیمارستان امام خمینی بخش کودکان توزیع ماسک وشیلد واستینکهای پزشکی توسط گروه مردم به مردم

بیمارستان امام خمینی بخش کودکان

توزیع ماسک صورت به پرسنل آتش نشانی

توزیع ماسک صورت به پرسنل ایستگاه ۲۵

توزیع ماسک صورت به پرسنل ایستگاه ۱۱۲ آتش نشانی

توزیع ماسک صورت به پرسنل ایستگاه ۱۱۹ آتش نشانی

توزیع ماسک صورت به پرسنل ایستگاه ۷۷

تحویل ماسک وشیلدهای بهداشتی از طرف گروه جهادی مردم به مردم به بیمارستان امام رضا در آمل

گزارش تصویری و مستند تهیه شده از این دوستان در تلوزیون آشتی می باشد.www.ashti.tv