آشتی

فناوری و اطلاعات


لوح سپاس آشتی 2021

لوح سپاس آشتی 2021

کد خبر :140045121-لوح سپاس آشتی به سرکار خانم  دکتر سپیده چکاوه ـ استاد ایرانی دانشگاه اکسفورد...
کرونا

کرونا

کد خبر 99426103- توضیحات پروفسور سوزنچی در خصوص کرونا
تراریخته ها

تراریخته ها

کد خبر:9921989-توضیحات  جناب پروفسور علی کرمی در خصوص محصولات تراریخته و سلامتی  انسان