کد خبر :9892624- به گزارش خبر نگار  موسسه آشتی دومین جشنوراه فولکلولور  چیلله گجه  سی در شهر ستان ابهر از استان زنجان روز جمعه 29 آذر ماه از  ساعت 13 الی 15 به صورت کارناوال یلدا از جنب شهرداری تا میدان ولی عصر و  برگشت به پارک پردیس و از ساعت 15 الی 18 بصورت جشن  یلدایی در سالن بحران  پارک پردیس این شهرستان برگزار خواهد شد.