به همت موسسه فر هنگی هنری آشتی و همکاری چند سمن و انجمن مردمی در ستان توان افزایی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد شورای شهر تهران نمایشگاهی از هنر های تجسمی ، نقاشی ، عکس، صنایع دستی و همچنین گیاهان دارویی از 16 آذر ماه سال جاری به مدت یک هفته تا 21 آذر ماه برگزار گردید و مقرر شد عصر روز بیست و یکم آذر ماه نیز جشنی به همین مناسبت برگزار گردد.

در ادامه توضیحات آقاد دکتر جعفر صابری مدر عامل موسسه فر هنگی هنری آشتی را میبینیم.

کد خبر: 9891618