کد خبر :99426104- دیدار و گفت و گو با آقای سلطان آبادی موسسه و مدیر اولین و تنها ترین مدرسه پیشاهنگیدر ایران (گزارش از آپرین ایل بیگی اسلی)این  پیش دبستان و دبستان در تهران چهاراه کامرانیه جنب کوه نور پلاک 74 می باشد

تلفن:22287002-22287766

http://pishahang.net/