کد خبر:991124115 تقدیر از استاد منوچهر وثایق مدیر پیشاهنگان استان تهران

صبح روز جمعه 24بهمن ماه 1399 سرای محله آسمان در سعادت آباد تهران شاهد حضور پیشاهنگان  بود تا با همکاری دوستان این سرا  برای پاکسازی و نظافت پارک تلاش نمایند .

در پایان این  مراسم آقای دکتر جعفر صابری مدیر موسسه فر هنگی هنری آشتی به پاس تقدیر از جناب آقای منوچهر وثایق مسئول پیشاهنگی استان تهران و پیشکسوت قدیمی پیشاهنگان تقدیر نامه و حکم داوری و عضویت در کانون داوران لوح سپاس آشتی را با همکاری استاد بهمنش به ایشان تقدیم نمودند.