کد خبر ک140014117مهرشاد اصغر نژاد خواننده

متولد ۷۲ لیسانس حسابداری صادره از آستانه اشرفیه ، فعالیت های ورزشی بنده ۱۰سال حداقل در تکواندو کار کردم و مقام برنز استانی دارم و دارای کمربند دان دو، 4سال فوتبال در رده جوانان دسته یک تهران تیم های بهمن تهران و پاسداران بودم.به نواختن گیتار در حال حاضر مشغولم به کتابهای تاریخی و بازار سرمایه علاقه خاصی دارم. و خوانندگی و فعالیت های ورزشی و شرکت در کلاسهای صداسازی استاد شعبانی مشغولم.