آشتی

بایگانی نوشته‌ها


مهرشاد اصغر نژاد

مهرشاد اصغر نژاد

کد خبر ک140014117مهرشاد اصغر نژاد خواننده متولد ۷۲ لیسانس حسابداری صادره از آستانه اشرفیه ،  
پیش آهنگ

پیش آهنگ

کد خبر:991124115 تقدیر از استاد منوچهر وثایق مدیر پیشاهنگان استان تهران
نیکو کاری

نیکو کاری

کد خبر:99927113- دریافت مجوز مرکز نیکوکاری مردم به مردم
دوره خبرنگاری

دوره خبرنگاری

کد خبر:99915112- برگزاری یک دوره آموزشی رسانه به صورت  رایگان توسط دکتر جعفر صابری
موسسه آشتی

موسسه آشتی

کد خبر:99820111- معرفی موسسه تحقیقاتی  فر هنگی هنری آموزشی انتشاراتی مطبوعاتی آشتی
ترک سیگار

ترک سیگار

کد خبر:99430108- در جمع دوستان  جمعیت رهپویان رهایی پایدار و بحث ترک سیگار