کد خبر : 9922792-توضیحات دست فروشان و کسبه منطقه  خلازیر

توضیحات دست فروشان و کسبه منطقه  خلازیر   در زمان کرونا از شرایط کسب و کارشان و مشکلاتی که دارند

عکس ها خبر گزاری تسنیم