کد خبر:9921989-توضیحات  جناب پروفسور علی کرمی در خصوص محصولات تراریخته و سلامتی  انسان

در پویش ملی #نه_به_تراریخته شرکت کنید
پویش ملی نه به واردات، کشت و مصرف تراریخته ها
توسط مدیر کل سامانه در ۱۳۹۸/۱/۱۵  
هدف پویش ملی #نه_به_تراریخته  خواسته های قانونی مردم است: حق ماست که بدانیم چه محصولات غذایی مصرف می کنیم. حق ماست که بدانیم چه محصولاتی تراریخته است. ما محصولات سالم و ارگانیک می خواهیم نه شیمیایی و تراریخته؟ ما محصولات آلوده به سموم شیمیایی نمی خواهیم. ما تراریخته نمی خواهیم  اجازه ندهید ایران را تراریخته کنند این حق ماست که از مدیران کشور مطالبه کنیم مدیران کشور باید به ملت پاسخگو باشند هدف این پویش رساندن صدای ملت به قوای سه گانه،  نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت؛ وزارت کشاورزی، وزارت بازرگانی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، گمرکات، سازمان های نظارتی، بازرسی، اطلاعاتی و امنیتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و همه مدیران کشور است تا مطالبه حق کنیم.   #کمپین_ملی_نه_محصولات_تراریخته  برای رساندن صدای بلند ملت به این پویش بپیوندید