کد خبر :98121666- معرفی موسسه خیریه کودکان کار قلب سفید

توضیحات سرکار خانم زهرا سادات حسینی مدر عامل موسسه خیریه حامی کودکان کارقلب سفید


موسسه خیریه قلب سفید در سال ۱۳۹۵ تاسیس شد
این موسسه مفتخر است با به  کارگیری مشاوران و مـددکاران باســابقه، وضعیت کودکان کار زیر   ۱۸ سال و  خانواده های آنان را سامان بخشد و خدماتی از قبیل روانشناسی، درمانی و  پزشکی، مددکاری، تحصیلی و معیشتی به آن ها ارائه دهد
این نوع خدمات  موجب می گردد تا در خانواده ها با ایجاد شرایط مناسب زمینه رشد فراهم آید.  همچنین مهمترین خدمات ارائه شده برای کودکان، خدمات تحصیلی و برای خانواده  ها، افزایش سطح آگاهی در تربیت است. با کمک دستان مهربان شما همه با هم  سقفی از همدلی می سازیم، برای کمک به جامعه ای سالم وآینده ای روشن