کدخبر:9811941-معرفی  مرکزکارآفرینی  کوثر  بامدیریت  خانم  صابری

مرکز کوثر  مجتمع  اشتغالزایی هست که با مدیریت  خانم مهوش صابری به آموزش  و اشتغال زنان بد سرپرست و یا بی سرپرست  اقدام می نماید.

خانم مهوش صابری و برادشان آقای جعفر صابری 

نمونه کالا های تولیدی این مرکز