کد خبر: 991027114 -گزارش از زورخانه شهدای فرحزاد عصر جمعه 26 دی ماه 99

کمک ورزشکاران نوجوان این باشگاه ورزشی به نیازمندان در قالب 110 بسته 

زورخانه  شهدای فر حزادی

مراسم گل ریزان و کمک به نیاز مندان در زورخانه شهدای فرحزادی عصر روز جمعه 26 دی اه 1399

اسامی ورزشکاران تیم یامهدی(ع)،زورخانه: ‏این لینک را دنبال کنید تا به گروه من در WhatsApp ملحق شوید: https://chat.whatsapp.com/CwpKUEge2Q1D8fQiQh65UQ

1.طاها آزادی 2.مرتضی مرادآبادی 3.محمد مرادآبادی 4.محمدحسن خسروی 5.امیررضا پیشوا 6.بهزاد بابازاده 7.محمدحسین قریشی 8.سیدعلی شمسی نژاد 9. امیرعباس فرحزادی با مرشد قهرمان ارزنده کشور محمد فرحزادی

قهرمان ارزنده کشور در دههٔ 60 عنوان قهرمانی مقام اول سه دورهٔ کشوری و در حال حاضر پیشکسوت ورزش پهلوانی و زورخانه ای، با مدیریت زورخانهٔ شهدای فرحزاد و سرپرستی مسابقات کشوری استان تهران (حاج حمید فرحزادی)، مربی کشوری تهران از سال (95 تا 99)، رئیس استعدادیابی شمیرانات، با عنوان سه دوره قهرمانی مقام اول(مهدی فرحزادی)

اسامی ورزشکاران:

پیشکسوتان 1.جناب حسن خلخالی، 2.علی فرحزادی، 3.عباسعلی رشیدی

پهلوان حمید فرحزادی مدیر باشگاه ورزشی و زورخانه شهدای  فرحزاد

امین اقا فرزانه و سید مهدی حیدری در زورخانه فرحزاد

د

دکتر جعفر صابری  مدیر موسسه آشتی در کنار پهلوان حمید فرحزادی مدیر باشگاه زورخانه شهدای فرحزاد

ا